Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan

Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan

Dumogi Ida Sang Hyang Widhi Waca ngicening kerahayuan ring sajeroning umat